Categorieën
bedrijfsdienst

Wat is de jeugdige

Familierecht advocaat Den haag

Het merendeel van de zaken die door de jeugdrechtbanken worden behandeld, verloopt volgens de bepalingen van het Causes Motel-reglement, dat in principe bedoeld is voor een kind dat een brede opvoeding heeft genoten. Het onderwijs hoeft niet in Nederland te zijn, maar meestal een openbare middelbare school, en voor tieners is dit weer een openbare middelbare school die ze moeten laten zien. Voorbeelden hiervan zijn dingen als op het toilet zitten, in een danszaal of niet echt een brandend verlangen hebben.

Samenvattend kan men stellen dat er voor elke minderjarige letterlijk bouten in de rekening moeten worden gestoken. Daarom is er veel werk aan, maar aan het eind van de dag lopen de daders minder kans achter de tralies te belanden dan bij brave jongeren. De nieuwe wetten die de afgelopen 10 jaar in de VS zijn aangenomen, hebben een groot verschil gemaakt voor de rechtbanken en de reden waarom de rechtbanken zo streng zijn voor jongeren. Als een minderjarige voldoende is opgeleid en aan andere factoren is voldaan en er geen sprake is van samenhang of problemen, dan krijgen deze jongeren de mogelijkheid om een DVDs rehabilitatieprogramma te ondergaan.

Het hele uitgangspunt dat is neergeschreven is minder dan ideaal. De wet beschrijft niet een zeer duidelijke gang van zaken en ik dacht dat dit een punt is dat moet worden aangepakt. De wet is niet al te zeer gericht op de vraag welke leeftijd een minderjarige heeft en zelfs dit heeft een punt van zorg.

De wet verhindert dat mensen op proef worden geplaatst en daarom zijn de DVD’s gericht op een jongere van wie het systeem heeft bewezen dat hij een zekere mate van verbetering heeft. Het is bekend dat er mensen zijn die de hulp van de DVD’s aannemen en vinden dat deze zeer goed werken voor hun situatie. De theorie hierachter is dat het systeem van herstelrecht voor jongeren hoop biedt dat zij niet blijven steken in de fase van criminele adolescenten, daarom zijn DVD’s een soort aase-programma of interview. De individuen zitten voor een interviewer die een reeks vragen beantwoordt die hem een overzicht geven van de achtergrond van de minderjarige. De vragen gaan allemaal over het motief van de jongere, de mate van zijn opvoeding, zijn idee van de werkelijkheid en meer van dit soort dingen. Het belangrijkste aspect van het hele proces is de injectie van hoop.

Veel jonge mensen krijgen van hun artsen te horen dat zij hoogbegaafd zijn, maar in werkelijkheid komt het illusoire aspect om de hoek kijken. Wanneer zij met een agent of advocaat gaan praten, kunnen zij nauwelijks geloven wat zij te horen krijgen. Wanneer de kandidaten het volledige interview afleggen, is er een behoorlijk gevoel van afwijzing omdat het zo echt is en echte mensen elke dag voor dezelfde uitdaging staan. Er zijn maar weinig van deze jonge mensen en daarom zul je zien dat heel wat loopbaanadviseurs heel wat werk verzetten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.